O škole

 
Střední škola služeb a podnikání je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na naší škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia – probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v našich střediscích odborného výcviku.

Dnešní forma školy vznikla sloučením dvou dosavadních organizací – Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě-Porubě s organizací Střední škola obchodní v Ostravě-Přívoze s účinností od 1. 9. 2009 (viz usnesení 5. zasedání zastupitelstva MS kraje ze dne 17. 6. 2009).

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Střední škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Škola má sídlo v Ostravě-Porubě na ulici Příčné 1108 a odloučené pracoviště na ulici Polská 6/1543 rovněž v Ostravě Porubě. Současný název používá škola od 1. 11. 2009.

V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje škola rekvalifikační kurzy.
 

 

 
 

Veškeré informace ke studiu Vám podá:

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Bc. Pavla Doležalová
tel. 910001584
pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Partneři školy:

Ježek Software


Ocenění: